PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY

diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY


OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ROZWOJU UWZGLĘDNIAJĄCA NOWE REGULACJE PRAWNE MEN DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ ORGANIZACJI I UDZIELANIA IM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.


(Rozp. MEN z dn. 17.11.2010, Dz.U. Nr 228)**Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla Nauczycieli. Warszawa 2010, MEN Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych, str. 230


Doskonałe narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji.


Skala Rozwoju bada siedem sfer funkcjonowania dziecka ważnych ze względu na osiągnięcie dojrzałości szkolnej: naśladowanie, komunikację, czynności poznawcze, percepcję, motorykę małą i dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.


Wyniki testu pozwalają ustalić aktualny wiek rozwoju – poziom funkcjonowania, na którym obecnie znajduje się dziecko, oraz najbliższą strefę rozwoju – możliwości rozwojowe dziecka.


Skala Zachowań umożliwia dodatkową ocenę zachowań i problemów charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu.


WYKONUJEMY NA ZAMÓWIENIE ZESTAWY POMOCY DO DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ METODĄ PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R


ORGANIZUJEMY SZKOLENIA JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ TESTEM


STWORZYLIŚMY APLIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ OBLICZANIE WYNIKÓW I GENEROWANIE RAPORTU Z BADANIA


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!