PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY

diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ROZWOJU


Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów a także nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych oraz integracyjnych. Celem szkolenia jest poznanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci autystycznych, dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju (Profil Psychoedukacyjny PEP-R), nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników oraz nauka oceny poziomu rozwoju i określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.


Szkolenia prowadzą członkowie zespołu Pracowni Wspierania Rozwoju STIMULUS, którzy od wielu lat stosują Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawowe narzędzie swojej pracy.

CENA:


szkolenie zamknięte 3600 zł
szkolenie otwarte 300 zł/osoba
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROGRAM SZKOLENIA